Giới thiệu

Dựa vào nội lực của chính mình và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, Tech88 mang tới những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đem lại lợi nhuận cho các cổ đông, cho sự nghiệp cá nhân của mỗi nhân viên. 

 Dựa vào nội lực của chính mình và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, Tech88 mang tới những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đem lại lợi nhuận cho các cổ đông, cho sự nghiệp cá nhân của mỗi nhân viên. 


Tech88 xây dựng được đội ngũ nhân viên giàu tri thức, kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết - nhất trí, năng động - sáng tạo trong tư duy và hành động. Đồng thời Tech88 xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp với những nét đặc thù riêng, làm nền tảng để vận hành bộ máy công ty đi đến đỉnh cao vinh quang. 
Tech88 xác định các yếu tố chính tạo nên sự thành công của 1 doanh nghiệp: 

Nguồn nhân lực:Tech88 xác định nguồn nhân lực là yếu tố sản sinh ra mọi nguồn lực của Công ty. Công ty CP công nghệ Tech88 chú trọng thu hút nhân tài, đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ, đãi ngộ thỏa đáng để xây dựng một lực lượng hùng hậu cho sự phát triển bền vững của Công ty. 

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Tech88 nhận thức rằng sự trung thành của khách hàng sẽ đưa Tech88 tới thành công và chỉ có chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mới là phương tiện mang tính quyết định để giữ vững sự trung thành của khách hàng. 

Quan hệ hợp tác: Tech88  mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm kịp thời đưa những sản phẩm công nghệ mới nhất và dịch vụ theo các yêu cầu đặc thù của khách hàng. 

Với những chiến lược, định hướng rõ ràng, tiềm lực mạnh mẽ và những quan điểm kinh doanh nhân văn, Tech88 tin rằng mình sẽ thực hiện thật tốt sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng trên cả nước thật đầy đủ và chu đáo, bản thân Tech88 cũng không ngừng lớn mạnh và vươn xa hơn nữa, mang lại cho đội ngũ nhân viên đời sống sung túc, đóng góp đáng kể doanh thu để cùng xây dựng đất nước.

1.    Hoài bão

•    Trở thành hệ thống bán lẻ có uy tín số 1 tại thị trường Việt Nam, 
•    Mở rộng thành công toàn quốc Việt Nam, 
•    Có ít nhất một thương hiệu Việt thành công tại nước ngoài. 
•    Mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực khác…
•    Mang lại lợi ích cho ĐẤT NƯỚC
     Mang lại lợi ích cho CỘNG ĐỒNG
     Mang lại lợi ích cho KHÁCH HÀNG
     Mang lại lợi ích cho toàn bộ NHÂN VIÊN
     Mang lại lợi ích của NGƯỜI ĐẦU TƯ.

2.    Phương châm phát triển:

Tech88 không chỉ bán sản phẩm mà còn “Bán sự hài lòng”. Chất lượng dịch vụ luôn được nâng cấp để phục vụ tốt nhất cho “Ông Chủ” của tất cả chúng tôi đó là KHÁCH HÀNG. 

Làm mọi cách nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân viên và quản lý trong Công ty: Thu nhập cao, ổn định, giao tiếp nội bộ “quí tộc”, các chế độ phúc lợi, văn nghệ, thể thao, du lịch, giải trí khác… 

Giá cả hàng hóa luôn hợp lý và được cập nhật chính xác, kịp thời nhất để phục vụ khách hàng tốt nhất. 

Luôn lắng nghe, phân tích và học hỏi từ thị trường trong và ngoài nước. Không bao giờ tự mãn với thành công đã có. 
 

Luôn nhìn lại mình để phát triển (đạo đức và kiến thức chuyên môn). Mỗi nhân viên là một thương hiệu cá nhân. Mỗi nhân viên là một đại sứ thiện chí của Tech88 đối với thế giới bên ngoài. dựng được đội ngũ nhân viên giàu tri thức, kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết - nhất trí, năng động - sáng tạo trong tư duy và hành động. Đồng thời Tech88 xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp với những nét đặc thù riêng, làm nền tảng để vận hành bộ máy công ty đi đến đỉnh cao vinh quang. 
Tech88 xác định các yếu tố chính tạo nên sự thành công của 1 doanh nghiệp: 

Nguồn nhân lực: Tech88 xác định nguồn nhân lực là yếu tố sản sinh ra mọi nguồn lực của Công ty. Công ty CP công nghệ Tech88 chú trọng thu hút nhân tài, đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ, đãi ngộ thỏa đáng để xây dựng một lực lượng hùng hậu cho sự phát triển bền vững của Công ty. 

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Tech88 nhận thức rằng sự trung thành của khách hàng sẽ đưa Tech88 tới thành công và chỉ có chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mới là phương tiện mang tính quyết định để giữ vững sự trung thành của khách hàng. 

Quan hệ hợp tác: Tech88  mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm kịp thời đưa những sản phẩm công nghệ mới nhất và dịch vụ theo các yêu cầu đặc thù của khách hàng. 

Với những chiến lược, định hướng rõ ràng, tiềm lực mạnh mẽ và những quan điểm kinh doanh nhân văn, Tech88 tin rằng mình sẽ thực hiện thật tốt sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng trên cả nước thật đầy đủ và chu đáo, bản thân Tech88 cũng không ngừng lớn mạnh và vươn xa hơn nữa, mang lại cho đội ngũ nhân viên đời sống sung túc, đóng góp đáng kể doanh thu để cùng xây dựng đất nước.

1.    Hoài bão

•    Trở thành hệ thống bán lẻ có uy tín số 1 tại thị trường Việt Nam, 
•    Mở rộng thành công toàn quốc Việt Nam, 
•    Có ít nhất một thương hiệu Việt thành công tại nước ngoài. 
•    Mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực khác…
•    Mang lại lợi ích cho ĐẤT NƯỚC
     Mang lại lợi ích cho CỘNG ĐỒNG
     Mang lại lợi ích cho KHÁCH HÀNG
     Mang lại lợi ích cho toàn bộ NHÂN VIÊN
     Mang lại lợi ích của NGƯỜI ĐẦU TƯ.

2.    Phương châm phát triển:

Tech88 không chỉ bán sản phẩm mà còn “Bán sự hài lòng”. Chất lượng dịch vụ luôn được nâng cấp để phục vụ tốt nhất cho “Ông Chủ” của tất cả chúng tôi đó là KHÁCH HÀNG. 

Làm mọi cách nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân viên và quản lý trong Công ty: Thu nhập cao, ổn định, giao tiếp nội bộ “quí tộc”, các chế độ phúc lợi, văn nghệ, thể thao, du lịch, giải trí khác… 

Giá cả hàng hóa luôn hợp lý và được cập nhật chính xác, kịp thời nhất để phục vụ khách hàng tốt nhất. 

Luôn lắng nghe, phân tích và học hỏi từ thị trường trong và ngoài nước. Không bao giờ tự mãn với thành công đã có. 

Luôn nhìn lại mình để phát triển (đạo đức và kiến thức chuyên môn). Mỗi nhân viên là một thương hiệu cá nhân. Mỗi nhân viên là một đại sứ thiện chí của Tech88 đối với thế giới bên ngoài.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: